Внутрішній ландшафт: організаційна психологія у робочому просторі

Організаційна психологія – це міждисциплінарна область, яка вивчає людську поведінку, відносини і процеси в контексті організацій та робочого середовища. Вона поєднує знання з психології, соціології, антропології та інших наук про поведінку для розуміння та покращення функціонування організацій.

Експериментальна психологія та її роль у розумінні людської природи

Експериментальна психологія – це область психологічної науки, що використовує науковий метод і строгі експериментальні процедури для дослідження людської поведінки, когнітивних процесів, емоцій та взаємин. Вона лежить в основі сучасних наукових знань про психіку людини та відіграє фундаментальну роль у розвитку психології як емпіричної науки.

Глибинна психологія: одкровення несвідомого розуму

Глибинна психологія – це сукупність теоретичних підходів та практичних методів, орієнтованих на вивчення несвідомих процесів людської психіки. Цей напрямок зародився на початку XX століття завдяки працям Зигмунда Фройда, Карла Густава Юнга та інших видатних представників психоаналітичного руху.

Нейропсихологія у дії: від мозкових центрів до психологічних явищ

Нейропсихологія – це науковий напрям, який вивчає зв’язок між структурою, функціями головного мозку і поведінкою, пізнавальними процесами, емоціями та іншими проявами психічної діяльності людини. Це міждисциплінарна наука, яка поєднує знання з нейробіології, психології, лінгвістики, медицини та інших суміжних дисциплін.

Гуманістична психологія: цілісний погляд на унікальність людського досвіду

Гуманістична психологія – це впливовий напрямок у психології, який підкреслює унікальність людського досвіду, внутрішню мотивацію та прагнення особистісного зростання. На відміну від біхевіоризму та психоаналізу, які домінували у першій половині 20-го століття, гуманістична психологія фокусується на позитивних якостях та потенціалі людини, а не на патологіях чи певній поведінці.

Трансперсональна психологія: дослідження потойбічної природи людини

Трансперсональна психологія – це відносно новий напрямок у психології, який швидко розвивається і фокусується на вивченні станів свідомості, що виходять за рамки звичайного індивідуального досвіду. Вона являє собою цілісний підхід до розуміння людської природи, визнаючи важливість духовного виміру і прагнення до самоактуалізації та трансцендентності. Цілі трансперсональної психології полягають у розширенні уявлень про людський потенціал, дослідженні […]

Юридична психологія: вивчення психічних процесів у правовій сфері

Юридична психологія – це область психології, яка займається вивченням психологічних аспектів та процесів, пов’язаних із правом та юридичною системою. Вона охоплює дослідження психологічних факторів, що впливають на поведінку учасників судового процесу, включаючи суддів, адвокатів, жертв, свідків та злочинців.

Реабілітаційна психологія: від теорії до практики

Реабілітаційна психологія є ключовим напрямом у клінічній психології, орієнтованим на допомогу людям, які пережили тяжкі фізичні або психологічні травми, захворювання чи хронічні стани. Цей вид психології фокусується на відновленні функціональності, покращенні якості життя, підвищенні рівня самостійності та соціальної адаптації пацієнтів.

Наративна психологія: як наші розповіді визначають наше життя

Наративна психологія – це область психології, яка вивчає ролі та функції наративів (розповідей чи історій) у нашій психіці та житті. Основна ідея наративної психології полягає в тому, що історії, які ми створюємо та розповідаємо, є важливою частиною формування нашої ідентичності, поведінки, сприйняття себе та навколишнього світу.

Гештальтпсихологія: коли ціле більше, ніж сума його частин

Гештальтпсихологія — напрям у психології, який акцентує увагу на цілісності сприйняття та організації психічних процесів, з принципу, що ціле не дорівнює сумі його елементів. Історія її виникнення йде з початку 20-го століття і пов’язана з критикою структуралізму та асоціаціонізму, які домінували у психології того часу.

Соціальна психологія: павутина міжособистісних відносин

Соціальна психологія – це наукова дисципліна, що вивчає, як сприйняття, мислення, почуття та поведінка індивіда формуються і змінюються під впливом інших людей. Вона досліджує, як люди взаємодіють між собою і реагують на соціальні стимули. Ключові аспекти соціальної психології включають вивчення соціального сприйняття, аттітюдів, переконань, групової поведінки, міжособистісних відносин, упередженості та багатьох інших соціальних процесів.

Всесвітньо відомі психологи: ключові постаті та їх вплив на світову науку

Психологія – це наука, що вивчає сприйняття, поведінку, почуття, думки, дії та інші психічні процеси людини. Вона шукає відповіді на питання про те, чому ми робимо те, що робимо, і як емоції, переживання та думки формують наше життя. Відомі психологи на зразок Фрейда, Юнга, Маслоу та багатьох інших зробили значний внесок у це розуміння, надавши […]

Когнітивна психологія: нові перспективи у розумінні людського розуму

Когнітивна психологія – це напрямок психології, який вивчає внутрішні процеси мозку, включаючи сприйняття, увагу, пам’ять і мислення, та досліджує те, як люди розуміють, перетравлюють і запам’ятовують інформацію. Когнітивна психологія використовує наукові методи для дослідження процесів мислення і є основою багатьох інших психологічних дисциплін, таких як освітня, клінічна та соціальна психологія.

Позитивна психологія: науковий підхід до справжнього щастя

Позитивна психологія – це область психології, яка вивчає позитивні сторони людського досвіду, такі як позитивні емоції, щастя, подяка, любов, емпатія, оптимізм, резилентність, і те, як цей позитив можна використовувати для поліпшення якості життя. Вона також вивчає силу волі, задоволеність життям, усвідомленість та багато інших аспектів, які сприяють нашому благополуччю.

Психологічне айкідо: як залишатися сильними за будь-яких обставин

Психологічне айкідо – це підхід у психології, що ґрунтується на принципах айкідо, східного бойового мистецтва, яке акцентує увагу на використанні енергії противника у своїх цілях, а не на прямому протистоянні з ним.

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись до верху