гештальтпсихология

Гештальтпсихологія: коли ціле більше, ніж сума його частин

Гештальтпсихологія — напрям у психології, який акцентує увагу на цілісності сприйняття та організації психічних процесів, з принципу, що ціле не дорівнює сумі його елементів. Історія її виникнення йде з початку 20-го століття і пов’язана з критикою структуралізму та асоціаціонізму, які домінували у психології того часу.

Все почалося з експериментів зі сприйняття, що проводилися в Німеччині, які стали відправною точкою виникнення гештальтпсихології. Одним з ключових моментів було дослідження Макса Вертгеймера в 1910 році, що стосувалося стробоскопічного руху, або фенакистоскопа. Цей експеримент демонстрував, що при перегляді нерухомих зображень, які швидко змінюються, людський мозок сприймає їх як безперервний рух. Це явище підсвітило ключову ідею того, що людське сприйняття грунтується на цілісних структурах, а не просто на сумі вхідних стимулів.

Таке відкриття викликало критику домінуючих тоді психологічних теорій, заснованих на асоціаціонізмі, які стверджували, що досвід формується шляхом поєднання окремих елементів сприйняття. Вертгеймер та його колеги, Курт Коффка та Вольфганг Келер, запропонували новий підхід до розуміння психічних процесів, зосередивши увагу на цілісності сприйняття. Цей підхід став основою гештальтпсихології.

гештальтпсихологія та її принцип цілісності

Основні принципи та концепції

Гештальтпсихологія привернула увагу багатьох завдяки унікальному підходу до розуміння психічних процесів. На відміну від традиційних теорій на той час, заснованих на редукціонізмі та аналізі окремих елементів досвіду, гештальтпсихологія ставить у центр уваги цілісність сприйняття.

Під впливом цієї теорії психологи почали досліджувати, як люди сприймають, організують та інтерпретують інформацію з навколишнього світу. Основні принципи та концепції гештальтпсихології охоплюють різноманітні аспекти сприйняття, від візуальних ілюзій до процесів прийняття рішень, і вони є ключем до розуміння багатьох явищ у психології.

Принцип цілісності

Принцип цілісності в гештальтпсихології є одним із ключових. Відповідно до цього принципу, сприйняття, мислення та інші психічні процеси не можна адекватно зрозуміти, аналізуючи лише їх складові елементи окремо. Натомість ці процеси повинні розглядатися як цілісні структури.

Цілісне сприйняття виходить з уявлення, що розум перебудовує та реорганізує окремі стимули таким чином, щоб створити більш досконалу та смислову картину. Те, що ми бачимо і сприймаємо, часто перевершує просту суму його частин. Наприклад, ряд нерухомих зображень, швидко програних поспіль, сприймається нами як рух – явище, яке не може бути пояснене лише розглядом кожного зображення окремо.

Вертхаймер, один із засновників гештальтпсихології, висловив це розуміння, заявивши: “Ціле не дорівнює сумі його частин”. Цей принцип пронизує всю гештальтпсихологію, надаючи новий спосіб розуміння людського досвіду та сприйняття.

Принцип замкнутості (незавершений гештальт)

Процес замкнутості — одна з центральних ідей гештальтпсихології, пов’язана з тим, як люди сприймають і організують інформацію. Цей принцип спирається на тенденцію людського розуму замикати та завершувати незавершені чи розірвані образи, формуючи цілісне сприйняття.

Незавершений гештальт або “незавершене завдання” – це поняття, яке говорить про те, що коли будь-яка справа чи досвід залишається незавершеною, вона продовжує займати нашу увагу і створює психологічну напругу. Ця напруга мотивує людину довести справу до завершення, щоб відновити психічну рівновагу.

У контексті гештальт-терапії цей принцип має особливе значення. Незавершені справи, емоції чи конфлікти з минулого можуть ” зависнути ” у свідомості людини, заважаючи їй у теперішньому. Гештальт-терапевти працюють із цими “незавершеними гештальтами”, допомагаючи клієнтам усвідомити їх і довести до вирішення, щоб звільнити від цього психологічного тягаря.

Отже, принцип замкнутості в гештальтпсихологии відбиває не тільки сприйняття незавершених образів, а й глибоке розуміння того, як невирішені питання впливають на психологічний стан людини.

Фігура та фон

Концепція “фігура та фон” є ще однією важливою ідеєю в гештальтпсихології і відноситься до способу, яким ми організуємо інформацію, що сприймається.

Фігура – це частина сприйняття, яка виділяється та привертає нашу увагу. Це може бути об’єкт, звук, думка чи будь-яка інша одиниця сприйняття. Фігура є центральним елементом нашої уваги в даний проміжок часу.

Фон це контекст або оточення, в якому фігура існує. Це все інше, що не є центром уваги, але відіграє важливу роль у визначенні того, як фігура сприймається.

Наприклад, при розгляді чорно-білої фотографії людини на тлі міста, сама людина може виступати як фігура, тоді як місто є фоном. Якщо ж фокус змістити на архітектурні особливості міста, тоді місто стане фігурою, а людина — частиною фону.

Ця концепція наголошує, що сприйняття — не статичний процес. На що ми звертаємо увагу і як інтерпретуємо інформацію, залежить від того, що в даний момент для нас є фігурою, а що виступає в ролі фону. Динаміка між фігурою та фоном постійно змінюється залежно від наших потреб, інтересів та контексту.

Принципи організації сприйняття

У гештальтпсихології існує набір принципів, які пояснюють, як ми сприймаємо складні стимули у вигляді організованих і смислових одиниць. Ці принципи демонструють, як людський мозок воліє організовувати та інтерпретувати інформацію із зовнішнього світу.

 1. Принцип близькості. Елементи, розташовані близько один до одного, сприймаються як єдине ціле чи група.
 2. Принцип схожості. Елементи, схожі друг на друга, сприймаються як пов’язані чи об’єднані.
 3. Принцип замкнутості. Люди мають тенденцію “замикати” відкриті контури або незавершені фігури, сприймаючи їх як цілі.
 4. Принцип симетрії. Симетричні об’єкти сприймаються як єдине ціле.
 5. Принцип долі. Елементи, що рухаються в одному напрямку або темпі, сприймаються як одиниця чи група.
 6. Принцип гарного продовження. Наше сприйняття воліє бачити об’єкти та лінії в найбільш плавному та безперервному напрямку, навіть якщо вони перетинаються або перериваються. Це означає, що якщо дві лінії перетинаються, ми все одно сприймаємо їх як дві окремі лінії, що безперервно продовжуються, а не як чотири різних сегменти.
 7. Принцип загального фону. Елементи, розташовані на одному фоні, сприймаються як пов’язані.

Ці принципи ілюструють, як наш мозок прагне знайти порядок і сенс у навколишньому світі, організуючи інформацію таким чином, щоб вона ставала зрозумілою та цілісною.

Макс Вертгеймер
Макс Вертгеймер

Історія розвитку гештальтпсихології

Гештальтпсихологія — напрям, що виник межі ХІХ і ХХ століть, ставши відповіддю на розрізненість і надмірний деталізм у традиційних психологічних дослідженнях на той час. Основна ідея цього підходу полягає у твердженні, що психіка сприймає навколишній світ цілісно, і окремі елементи сприйняття набувають сенсу лише в контексті всього образу.

Цей підхід став революційним у тому, як він переосмислив сприйняття та когнітивні процеси. Починаючи з експериментальних досліджень у сфері сприйняття і завершуючи складною філософією психотерапії, гештальтпсихологія залишила незабутній слід в історії психологічної науки.

Засновники: Вертгеймер, Коффка, Левін

 • Макс Вертгеймер – одна з центральних фігур у гештальтпсихології. Він провів низку експериментів, заснованих на ілюзії руху, що дало поштовх для розробки основних принципів гештальт-підходу. Вертгеймер був переконаний, що сприйняття не можна розглядати як суму частин, лише як єдине ціле.
 • Курт Коффка став іншим ключовим фігурантом цього напряму. Його інтереси охоплювали широкий спектр питань сприйняття, розвитку та когнітивних процесів. Коффка був автором багатьох робіт, де акцентував увагу на цілісності сприйняття та розгляді психічних процесів у динаміці.
 • Курт Левін більше відомий своїм внеском у соціальну психологію, але його ідеї також глибоко вкоренилися в гештальтпсихологии. Левін розробляв теорію поля, де наголошувалося на важливості розуміння індивіда у контексті соціального оточення. Його підхід до психіки як до динамічного поля, де різні сили взаємодіють та впливають одна на одну, став фундаментальним у гештальт-терапії.

Разом ці три вчені сформували основу гештальтпсихології, внісши до неї ключові ідеї та концепції, які досі продовжують впливати на психологічну науку та практику.

Відмінність від структуралізму та функціоналізму

Гештальтпсихологія, структуралізм та функціоналізм — це три різні психологічні напрями, які запропонували свої унікальні підходи до розуміння людської психіки. Ось основні відмінності між цими підходами:

 1. Структуралізм
  • Засновник: Вільгельм Вундт.
  • Основна ідея: психіка складається з елементарних частин чи “структур”.
  • Підхід: використання інтроспекції для аналізу та опису основних компонентів свідомості.
  • Основне твердження: для розуміння психіки необхідно аналізувати її структурні компоненти.
 2. Функціоналізм
  • Засновник: Вільям Джеймс.
  • Основна ідея: важливе розуміння функцій та мети психічних процесів.
  • Підхід: основна увага приділяється практичним та адаптивним функціям свідомості.
  • Основне твердження: психіка допомагає адаптуватися до навколишнього світу; важливо розуміти, “навіщо” певні психічні процеси існують.
 3. Гештальтпсихологія
  • Засновники: Вертгеймер, Коффка, Левін.
  • Основна ідея: психіка сприймає навколишній світ цілісно, а не як суму окремих елементів.
  • Підхід: акцент на цілісності сприйняття та психічних процесів.
  • Основне твердження: “Ціле більше, ніж сума його частин.”

Відмінності

 • У той час як структуралізм фокусувався на “що?”, розбиваючи психіку на її складові, функціоналізм ставив питання “навіщо?”, намагаючись зрозуміти функціональне значення психічних процесів.
 • Гештальтпсихологія була реакцією проти обох цих напрямів, підкреслюючи важливість цілісності та взаємозв’язку у сприйнятті. На думку гештальтпсихологів, сприйняття не може розглядатися просто як сума частин чи його функцій; натомість, усе сприйняття має бути розглянуто як цілісне явище.

Розвиток гештальтпсихології в Європі та Америці

Гештальтпсихологія виникла на початку XX століття в Європі і швидко поширилася на інші континенти, зокрема, на Північну Америку. Давайте розглянемо ключові етапи розвитку цього напряму в Європі та Америці:

Європа

 1. Німецький початок. Гештальтпсихологія виникла у Німеччині як реакція на структуралізм та інші наукові підходи до психології. Макс Вертгеймер, Курт Коффка та Вольфганг Келер представили низку досліджень у сфері сприйняття, які висунули ідею про те, що “ціле відрізняється від суми його частин”.
 2. Зростання та розширення. Гештальтпсихологія стала популярною в академічних колах Німеччини, особливо у Берлінському університеті. Дослідження тривали, а підхід став більш систематизованим.
 3. Еміграція через нацизм. У 1930-х роках через сходження нацизму багато європейських учених-гештальтпсихологів змушені були емігрувати. Більшість з них знайшло притулок у США, де вони продовжили свою діяльність і зробили внесок у розвиток американської психології.

Америка

 1. Прийняття та адаптація. З приходом європейських вчених до США гештальтпсихологія стала частиною американської академічної сцени. Цей напрямок швидко інтегрувався з американськими дослідженнями та підходами.
 2. Розширення у практиці. Гештальт-терапія, заснована на принципах гештальтпсихології, стала популярною формою психотерапії у США. Фріц Перлз, один із засновників гештальт-терапії, відіграв ключову роль у популяризації цього напряму.
 3. Інтеграція з іншими підходами. Хоча гештальтпсихологія залишалася унікальним і окремим підходом, її принципи були інтегровані в інші галузі психології та психотерапії.

принцип гештальтпсихологии

Методи дослідження

Методи дослідження в гештальтпсихології виділяються своєю унікальністю і ґрунтуються на принципах цілісності, динамізму та структурності. Виходячи з переконання, що сприйняття та розуміння світу є інтегрованими та структурованими процесами, методи цієї галузі ставлять перед собою завдання дослідження людського досвіду в його природних умовах.

Замість того, щоб розділяти сприйняття на окремі компоненти, як це робили в інших психологічних школах, гештальтпсихологи прагнули зрозуміти, як різні елементи об’єднуються в цілісні структури. Цей підхід зажадав розробки специфічних методів дослідження, які б уловлювати динаміку сприйняття і осмислення.

Експериментальні методи

Експериментальні методи займають центральне місце у гештальтпсихології. Розуміння людського сприйняття та мислення на основі експериментальних досліджень дозволило створити теоретичну основу для цього напряму.

 • Лабораторні дослідження. Багато класичних експериментів гештальтпсихології проводилися в лабораторних умовах. Це дозволяло контролювати змінні та спостерігати за реакціями учасників на специфічні стимули. Приклади включають дослідження ілюзій, зорового сприйняття та сприйняття руху.
 • Проблемні ситуації. Засновники гештальтпсихології часто використовували проблемні ситуації для дослідження процесу мислення. Один з найвідоміших експериментів — це експеримент із шимпанзе, які намагалися дістати банан, що висів високо під стелею, використовуючи доступні предмети як інструменти.
 • Феноменологічний аналіз. Хоча цей метод може здатися менш “експериментальним” у традиційному розумінні, він був важливим для гештальтпсихологів. Вони аналізували описи власного досвіду чи досвіду учасників, щоб краще зрозуміти структуру сприйняття і мислення.
 • Методи виміру. Гештальтпсихологи також розробили ряд інструментів та методик для вимірювання сприйняття та реакції на різні стимули. Наприклад, вони вивчали, як люди сприймають групи об’єктів або реагують певним чином при сприйнятті зображень, що рухаються.

Завдяки використанню цих методів гештальтпсихологи змогли сформулювати низку важливих теорій про те, як люди сприймають і розуміють навколишній світ, наголошуючи на важливості цілісного та організованого сприйняття.

Психофізичні методи

Психофізичні методи в гештальтпсихології є мостом між фізичними характеристиками стимулу і психологічним досвідом індивіда. Ці методи досліджують відносини між об’єктивними властивостями стимулу та суб’єктивними відчуттями людини.

 • Метод порогів. Один із основних психофізичних методів — визначення порогів сприйняття. Існує два ключові пороги: абсолютний (мінімальна кількість стимулу, необхідна для його сприйняття) та диференціальний (мінімальна зміна в стимулі, яку можна помітити).
 • Метод постійних стимулів використовується для визначення порогів сприйняття. У цьому методі учасникам демонструють різноманітні стимули у різній послідовності, і просять зазначити, чи вони помічають різницю між ними.
 • Метод прямого порівняння. Тут учасникам пропонується порівняти два стимули безпосередньо та визначити, який з них має більшу інтенсивність за певним параметром (наприклад, яскравіше, голосніше).
 • Метод середніх помітних відмінностей. Дослідники намагаються визначити, яка мінімальна зміна у стимулі помітна для учасника.
 • Метод максимального можливого сприйняття використовується для визначення порога сприйняття, коли учаснику показують стимули різної сили та просять відзначити момент, коли він почне їх сприймати.

Психофізичні методи допомогли гештальтпсихологам зрозуміти, як фізичні характеристики стимулу трансформуються у психологічний досвід. Це дозволило їм виявити деякі з основних закономірностей сприйняття та інтерпретації інформації людиною.

отсутствие целостности

Де застосовується гештальтпсихологія?

Гештальтпсихологія дала світові новий погляд на процеси сприйняття та розуміння навколишнього світу. Але її вплив не обмежується лише академічними дослідженнями та теоріями. Ця галузь психології знайшла застосування у різних сферах життя, від мистецтва до бізнесу, ставши невід’ємною частиною нашого повсякденного досвіду.

З принципами гештальтпсихології ми стикаємося практично щодня, часто навіть не усвідомлюючи цього. Наприклад, дизайнери та художники використовують їх для створення робіт, які звертаються до нашого сприйняття та емоцій. У бізнесі та рекламі ці принципи допомагають формувати бренди та стратегії, які “чіпляють” клієнта.

Гештальт-терапія

Гештальт-терапія – це форма психотерапії, заснована на принципах гештальтпсихології. Вона була розроблена Фріцем Перлзом, Лаурою Перлз та Полом Ґудманом у 1940-50-х роках. Центральною ідеєю гештальт-терапії є твердження про те, що люди мають природну здатність до саморегуляції та лікування, але іноді цей процес може бути заблокований через невирішені емоційні проблеми або незавершені “гештальти”.

Головна мета гештальт-терапії – допомогти клієнту усвідомити, як він чи вона взаємодіє з навколишнім світом, і стати більш автономним та відповідальним за свої дії. Терапевт бере активну участь у сеансах, взаємодіючи з клієнтом тут і зараз. Це дозволяє клієнту усвідомити свої поточні почуття, думки та поведінку і краще зрозуміти свої внутрішні конфлікти.

Основні методи та техніки гештальт-терапії включають діалог, експериментування, рольові ігри та “гаряче крісло”. Вони спрямовані на те, щоб допомогти клієнту проживати свої почуття та думки, зіткнутися з незавершеними справами та шукати нові, більш адаптивні способи взаємодії з навколишнім світом.

Освіта та навчання

У галузі освіти та навчання гештальтпсихологія знаходить застосування у розробці методів та підходів, які допомагають учням чи студентам краще сприймати та розуміти інформацію. Це відбиває центральний принцип гештальтпсихологии: “Ціле не дорівнює сумі його частин” . Підхід, орієнтований на цілісність, значно підвищує ефективність навчання.

 1. Цілісне сприйняття матеріалу. Замість того, щоб подавати інформацію у вигляді розрізнених фактів, вчителі можуть структурувати її таким чином, щоб студенти бачили велику картину. Наприклад, при вивченні історії замість запам’ятовування дат і подій можна розглядати історичні періоди як цілісні явища.
 2. Інтерактивні способи навчання. Гештальтпсихологія стверджує, що люди активно структурують свій досвід. Тому методи навчання, які включають активну участь, таку як групові дискусії, рольові ігри або кейс-методи, є особливо ефективними.
 3. Дизайн навчальних матеріалів. Принципи гештальтпсихологии, такі як закони організації сприйняття, можна використовувати під час створення підручників, презентацій та інших освітніх матеріалів, щоб зробити їх зрозумілішими і привабливими для сприйняття.

Загалом гештальтпсихологія пропонує освітній спільноті інструменти та підходи, які можуть допомогти зробити процес навчання більш цілісним, інтерактивним та ефективним.

Дизайн та мистецтво

Гештальтпсихологія значною мірою вплинула на дизайн і мистецтво, оскільки її принципи, пов’язані з організацією сприйняття, є ключовими розуміння того, як люди інтерпретують і реагують на візуальні стимули.

 1. Композиція та баланс. У графічному дизайні та образотворчому мистецтві принципи гештальтпсихології, такі як близькість, подібність та безперервність, використовуються для створення гармонійних композицій, які сприймаються глядачем як цілісні та збалансовані.
 2. Типографіка. Розуміння того, як око рухається текстом і як мозок групує символи, дозволяє дизайнерам створювати зручні для читання та візуально привабливі тексти.
 3. Логотипи та брендинг. При створенні логотипів дизайнери прагнуть того, щоб їхні роботи були впізнаваними та незабутніми. Тут також активно використовуються принципи гештальтпсихології, наприклад принцип замкнутості, коли людина “завершує” незавершені або перервані форми в логотипі.
 4. Архітектура. В архітектурі та дизайні інтер’єрів принципи гештальтпсихології допомагають архітекторам створювати простори, які сприймаються як цілісні та гармонійні.
 5. Кіно та анімація. Режисери та аніматори використовують принципи гештальтпсихології для створення сцен, які сприймаються глядачем як цілісні та узгоджені. Наприклад, принцип гарного продовження допомагає у створенні плавної анімації.

гештальт теория

Критика та оцінка

Гештальтпсихологія, що з’явилася на початку XX століття, викликала безліч реакцій серед психологів та студентів психології різних шкіл. Відгуки та оцінки цього напряму в психології були різноманітними і включали як прийняття, так і критику.

 • Підтримка та захоплення. Багато психологів висловили повагу до гештальтпсихології за її спроби зрозуміти людське сприйняття у його цілісності та динаміці. Особливо цінувалися дослідження у сфері сприйняття та уваги.
 • Критика від структуралістів. Структуралізм, який розглядав психіку як суму елементарних почуттів та переживань, не узгоджувався з основним твердженням гештальтпсихології про те, що “ціле не дорівнює сумі його частин”. Ця суперечність викликала суперечності між представниками цих двох шкіл.
 • Відношення функціоналістів. Функціоналізм, зосереджений на вивченні функцій свідомості та поведінки, порозумівся з гештальтпсихологією в деяких аспектах, таких як акцент на практичній цінності психічних процесів. Тим не менш, функціоналісти також висували критику з деяких питань.
 • Відгуки з боку психоаналізу. Психоаналіз, заснований Фрейдом, фокусувався на неусвідомлених процесах, що робило його відмінним від гештальтпсихології. Деякі психоаналітики стверджували, що гештальтпсихологія нехтує глибинними аспектами людської психіки.
 • Реакція когнітивістів. З розвитком когнітивної психології в середині XX століття багато ідей гештальтпсихології були інтегровані в когнітивні теорії. Когнітивісти цінували внесок гештальтпсихології у вивчення сприйняття, але також розвивали та доповнювали ці ідеї.

будущее гештальтпсихологии

Перспективи розвитку гештальтпсихології

Перспективи розвитку гештальтпсихології тісно пов’язані з актуальними дослідженнями та новими областями застосування її принципів. Сучасні наукові інтереси та практичні потреби підштовхують вчених та практиків до подальшого вивчення та розвитку цієї галузі.

 1. Нейронаука та гештальтпсихологія. Прогрес у нейронауках дозволяє глибше дослідити, як мозок формує цілісні сприйняття. Сучасні методи нейровізуалізації, такі як функціональна магнітно-резонансна томографія (фМРТ) та позитронно-емісійна томографія (ПЕТ), використовуються для вивчення механізмів, що лежать в основі законів гештальтпсихології.
 2. Віртуальна реальність та комп’ютерний зір. Зі зростанням інтересу до віртуальної реальності та розвитком технологій комп’ютерного зору, принципи гештальтпсихології можуть бути застосовані для створення більш природних та занурюючих віртуальних середовищ.
 3. Екологічна психологія. Дослідження в цій галузі фокусуються на взаємодії людини з її оточенням, і гештальтпсихологія може запропонувати нові інсайти про те, як люди сприймають та інтерпретують довкілля.
 4. Штучний інтелект та машинне навчання. Принципи гештальтпсихології можут бути використані для поліпшення алгоритмів розпізнавання образів, розуміння природної мови та інших завдань у сфері ШІ.
 5. Психотерапевтичні інновації. На основі гештальт-терапії розробляються нові методики та підходи, які можуть бути інтегровані з іншими психотерапевтичними напрямками.
 6. Міждисциплінарні дослідження. Гештальтпсихологія продовжує взаємодіяти з сусідніми дисциплінами, такими як філософія, лінгвістика, мистецтвознавство, що розширює її горизонти та збагачує підходи до вивчення людської психіки.

Перед гештальтпсихологією відкриваються нові горизонти та можливості для досліджень, що робить цю область однією з найбільш актуальних та динамічних у сучасній психології.

Веб-сайт http://psihologonline.pro
Записи створено 266

Пов’язані записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх