мотивация персонала

Мотивація персоналу: сучасні психологічні прийоми і техніки

Високомотивовані співробітники є безцінним активом для будь-якої організації, що прагне успіху та процвітання. Мотивація персоналу безпосередньо впливає на продуктивність праці, лояльність і залученість працівників, що зрештою визначає конкурентоспроможність та фінансові результати компанії. В умовах сучасного ділового ландшафту, який швидко змінюється, ефективне управління мотивацією персоналу стає стратегічною необхідністю.

Традиційне розуміння мотивації співробітників часто зводиться переважно до фінансових стимулів, таких як підвищення заробітної плати, премії та бонуси. Однак сучасні психологічні дослідження показують, що грошові винагороди – далеко не єдиний і не найефективніший спосіб підвищити мотивацію. Насправді, внутрішня мотивація, заснована на особистих цінностях, інтересах та почутті самореалізації, найчастіше має набагато більше значення.

мотивація персоналу приклади

Розуміння людської мотивації

Перш ніж намагатися застосовувати сучасні методи мотивації персоналу, дуже важливо мати чітке уявлення про основи людської мотивації. Протягом десятиліть психологи та дослідники розробили низку впливових теорій, які пояснюють, що спонукає людей діяти, переслідувати цілі та досягати успіху.

Теорії мотивації

Однією з найвідоміших і найвизнаніших теорій мотивації є «Ієрархія потреб» Абрахама Маслоу. Згідно з цією теорією, людські потреби організовані в ієрархічну систему, в якій вищі потреби (наприклад, потреба в самореалізації) стають значущими і мотивуючими тільки після задоволення базових потреб (фізіологічних, потреб у безпеці, приналежності та повазі).

Іншою впливовою теорією є «Двофакторна теорія мотивації» Фредеріка Герцберга. Вона виділяє дві категорії факторів, що впливають на мотивацію:

 1. Гігієнічні фактори (заробітна плата, умови праці, політика компанії та ін.) – їх наявність не викликає мотивації, але їх відсутність чи недостатність може призвести до незадоволеності роботою.
 2. Мотиваційні фактори (досягнення, визнання, цікава та важлива робота, можливості для зростання та просування, відповідальність та ін.) – саме ці фактори насправді мотивують співробітників докладати зусиль та добиватися високих результатів.

Ці теорії підкреслюють важливість задоволення не тільки фізичних потреб, а й потреб у визнанні, повазі, самореалізації та особистісному зростанні задля забезпечення високої мотивації персоналу.

Внутрішня та зовнішня мотивація

Інший фундаментальний аспект мотивації – відмінність між внутрішньою та зовнішньою мотивацією:

 • Внутрішня мотивація виходить зсередини самої людини та пов’язана з отриманням задоволення, приємності та почуття досягнення від самої діяльності. Вона підживлюється такими чинниками, як цікавість, пристрасть, інтерес і прагнення особистісного зростання.
 • Зовнішня мотивація обумовлена зовнішніми факторами винагороди чи покарання, такими як заробітна плата, похвала, просування по службі, визнання чи, навпаки, штрафи, догани чи звільнення.

Численні дослідження показують, що внутрішня мотивація зазвичай більш стійка, глибока та ефективна для вирішення складних завдань, які потребують творчості, аналітичного мислення та інновацій. Тоді як зовнішня мотивація корисна для виконання простих, рутинних завдань, вона менш результативна у довгостроковій перспективі і здатна знизити внутрішню мотивацію, якщо пов’язана із надмірним контролем чи маніпуляціями.

Індивідуальні відмінності у мотивації

Важливо також враховувати, що люди мотивуються різними чинниками. На мотивацію впливають численні індивідуальні відмінності, такі як типи особистості, цінності, інтереси, вік, стать, культурний контекст, попередній життєвий досвід та багато іншого.

Наприклад, для одних співробітників головним мотиватором може стати фінансова винагорода і стабільність, тоді як для інших важливішими є можливості для навчання, творчості та самореалізації. Екстраверти зазвичай більше мотивовані соціальними факторами та визнанням, тоді як інтроверти можуть віддавати перевагу автономії та незалежності в роботі.

Ефективне управління мотивацією персоналу вимагає індивідуального підходу, що враховує різноманітність потреб, цінностей та переваг співробітників. Використання єдиної стратегії мотивації для всіх працівників навряд чи буде успішним.

мотивація персоналу на прикладі підприємства

Мотивація персоналу: сучасні психологічні прийоми

З урахуванням сучасних уявлень про людську мотивацію, у розпорядженні менеджерів та HR-фахівців є низка ефективних психологічних прийомів для підвищення мотивації персоналу, які виходять за рамки традиційних фінансових стимулів.

Постановка надихаючих цілей

Чіткі, амбітні, але досяжні цілі здатні стати потужним мотиватором для співробітників. Вони надають сенсу їхнім зусиллям, створюють відчуття спрямованості та прогресу, а також почуття особистої причетності до загального успіху організації. При цьому дуже важливо, щоб цілі були узгоджені з особистими цінностями, інтересами та компетенціями працівників.

Ефективна постановка цілей включає наступні ключові принципи:

 • Конкретність та вимірність цілей: чітке визначення бажаних результатів, термінів і критеріїв успіху.
 • Досяжність: цілі мають бути амбітними, але реалістичними з урахуванням наявних ресурсів та можливостей.
 • Залучення співробітників: участь самих працівників у процесі постановки цілей підвищує їхню відданість і мотивацію.
 • Узгодженість із цінностями та інтересами: цілі мають бути значущими та відповідати особистим устремлінням співробітників.
 • Зворотний зв’язок та визнання досягнень: регулярне обговорення прогресу, надання конструктивного зворотного зв’язку та публічне визнання успіхів.

Встановлення надихаючих цілей не тільки підвищує мотивацію, а й сприяє вищої продуктивності та поліпшенню результатів діяльності організації.

Надання зворотного зв’язку та визнання

Співробітники, чиї зусилля та досягнення залишаються непоміченими та недооціненими, рано чи пізно втратять мотивацію та ентузіазм. Регулярний конструктивний зворотний зв’язок та публічне визнання вкладу кожного члена команди є потужними інструментами підвищення мотивації.

Ефективний зворотний зв’язок повинен:

 1. Бути своєчасним – надаватись невдовзі після відповідної події чи дії.
 2. Бути конкретним та обґрунтованим – спиратися на факти та приклади, а не на загальні судження.
 3. Акцентувати увагу як на сильних сторонах, так і на галузях для покращення – комбінація похвали та конструктивної критики.
 4. Бути спрямованим на розвиток – містити рекомендації та пропозиції для подальшого вдосконалення.

Визнання досягнень співробітників може набувати різних форм:

 • усна чи письмова похвала та подяка;
 • нематеріальні нагороди (грамоти, призи, бейджі);
 • публічне оголошення про досягнення (на зборах, у корпоративних ЗМІ);
 • підвищення на посаді чи нові можливості для професійного зростання.

При цьому вкрай важливо, щоб визнання було щирим, своєчасним та відповідало цінностям і перевагам конкретного співробітника.

Збагачення праці та делегування повноважень

Робота, яка сприймається співробітниками як одноманітна, рутинна та позбавлена сенсу, неминуче призводить до зниження мотивації. Збагачення праці шляхом розширення обов’язків, ротації завдань, делегування повноважень та відповідальності може зробити роботу більш цікавою, значущою та стимулюючою для персоналу.

Збагачення праці може включати:

 • Об’єднання кількох завдань у одну більш комплексну роботу – це створює відчуття завершеності та досягнення.
 • Наділення співробітників більшою автономією та контролем над процесами – підвищує почуття відповідальності та причетності.
 • Розширення кола обов’язків та навичок – сприяє різноманітності та розвитку.
 • Надання співробітникам зворотного зв’язку про результати їхньої роботи – посилює відчуття значущості їхнього внеску.

Делегування повноважень передбачає передачу частини повноважень та відповідальності підлеглим, що вимагає від керівників довіри до своїх співробітників та готовності розділити контроль. При цьому важливо забезпечити працівників необхідними ресурсами, навчанням та підтримкою, а також зберегти баланс між наданням автономії та наданням допомоги у разі потреби.

Заохочення професійного розвитку

Можливість вчитися новому, розвивати навички та компетенції є потужним стимулом для багатьох амбітних працівників, які прагнуть до зростання. Надання можливостей для професійного навчання та розвитку не тільки підвищує мотивацію персоналу, а й допомагає компанії залишатися конкурентоспроможною, маючи висококваліфікованих співробітників, готових до вирішення складних завдань.

Серед ефективних заходів щодо заохочення професійного розвитку можна виділити:

 • Програми внутрішнього навчання та тренінги з розвитку професійних та особистісних компетенцій.
 • Наставництво та коучинг від досвідченіших колег або зовнішніх експертів.
 • Оплату участі у конференціях, семінарах та курсах підвищення кваліфікації.
 • Ротацію посад та горизонтальну мобільність для набуття нових навичок і досвіду.
 • Стажування та тимчасові проектні призначення для розширення кругозору.
 • Доступ до освітніх ресурсів (бібліотеки, онлайн-курси, професійна література).

Створюючи культуру безперервного навчання та розвитку, компанія демонструє цінність своїх співробітників, інвестує в їх майбутній потенціал і тим самим підвищує їхню мотивацію, лояльність і відданість загальним цілям організації.

Створення сприятливої корпоративної культури

Корпоративна культура, заснована на повазі, довірі, відкритості та позитивних взаєминах, сприяє підвищенню мотивації та залученості персоналу. У такому сприятливому середовищі співробітники почуваються важливими членами команди, поділяють спільні цінності та готові докладати максимум зусиль для досягнення спільних цілей.

Елементи позитивної корпоративної культури включають:

 1. Відкриту комунікацію та зворотний зв’язок на всіх рівнях – співробітники відчувають свою значущість та причетність.
 2. Повагу до різноманітності та інклюзивності – цінність кожного співробітника незалежно від статі, віку, етнічної приналежності, інвалідності та інших відмінностей.
 3. Баланс між роботою та особистим життям – створення умов для гармонійного поєднання професійних та особистих обов’язків.
 4. Етичне та відповідальне лідерство – керівництво, що подає приклад прихильності до цінностей компанії.
 5. Командний дух та співпрацю – атмосфера взаємної підтримки, довіри та спільної роботи на загальний результат.
 6. Визнання досягнень та вкладу співробітників – публічне вираження подяки та винагорода за успіхи.
 7. Прихильність сталого розвитку та соціальної відповідальності – турбота про суспільство та довкілля як частину корпоративної культури.

Створення сприятливої корпоративної культури потребує послідовних зусиль з боку керівництва компанії та залучення всіх працівників. Але ці інвестиції окупаються сторицею у вигляді більш мотивованого, лояльного і високопродуктивного персоналу.

Залучення співробітників до прийняття рішень

Відчуття причетності та можливість впливати на те, що відбувається в організації, є одним із ключових факторів мотивації. Співробітники, які відчувають, що їхня думка цінується та враховується при прийнятті важливих рішень зазвичай демонструють більш високу відданість та залученість до робочого процесу.

Залучення персоналу до прийняття рішень може здійснюватися через:

 • Регулярні опитування думок та обговорення з актуальних питань та ініціатив компанії.
 • Створення робочих груп і комітетів за участю представників різних підрозділів.
 • Делегування повноважень та відповідальності співробітникам при реалізації проектів і завдань.
 • Програми подання ідей та пропозицій щодо вдосконалення процесів і продуктів з подальшим розглядом та впровадженням найкращих ідей.

Подібні практики демонструють співробітникам, що їхній голос має вагу, а їхні погляди та пропозиції цінуються керівництвом. Це підвищує мотивацію, створює почуття причетності та сприяє розвитку інноваційної культури в організації.

система мотивації персоналу приклад

Практичні техніки підвищення мотивації персоналу

Крім загальних психологічних підходів, існує низка конкретних практичних технік і стратегій, які можуть використовуватися менеджерами і HR-специалистами для підтримки високої мотивації персоналу.

Грошові та негрошові стимули

Фінансові стимули у вигляді конкурентоспроможної заробітної плати, премій, бонусів та пільг все ще відіграють важливу роль у мотивації більшості співробітників. Однак їх слід розглядати як базову основу, яка не обов’язково забезпечує високу довгострокову мотивацію.

Негрошові стимули та пільги можуть бути не менш, а іноді й більш ефективними мотиваторами:

 • гнучкий графік роботи (віддалена робота, змінний графік, стислий робочий тиждень та ін.);
 • додаткові оплачувані відпустки та вихідні;
 • субсидоване харчування та програми здорового способу життя;
 • корпоративні заходи, вечірки та поїздки;
 • можливості для волонтерства та благодійності;
 • паркування, транспортні пільги та компенсації.

Використання різноманітних грошових та негрошових стимулів допомагає задовольнити широкий спектр потреб та уподобань персоналу, підвищуючи загальну мотивацію та лояльність.

Гнучкі робочі умови

Можливість працювати віддалено або за гнучким графіком стає все більш затребуваною серед сучасних фахівців. Надання співробітникам більшої гнучкості в організації свого робочого часу та місця роботи може значно підвищити їхню мотивацію, продуктивність та задоволеність працею.

Гнучкі робочі умови дозволяють краще збалансувати роботу та особисте життя, знижують стрес, пов’язаний із щоденними поїздками на роботу, та дають більше свободи у плануванні робочого дня. Однак при впровадженні таких практик важливо враховувати такі аспекти:

 • Характер роботи та можливість ефективного виконання завдань віддалено – не всі види діяльності підходять для віддаленого формату.
 • Забезпечення необхідними технічними засобами та інструментами безперебійної віддаленої роботи (комп’ютери, ПЗ, безпечні канали зв’язку).
 • Встановлення чітких правил, очікувань і системи звітності для підтримки дисципліни та контролю.
 • Підтримка ефективної комунікації та координації між віддаленими співробітниками та офісним персоналом.

При грамотному впровадженні гнучких робочих умов компанії можуть отримати більш мотивованих та лояльних працівників, а також заощадити на операційних витратах.

Тімбілдинг і корпоративні заходи

Спільні заходи, спрямовані на згуртування колективу, створення позитивної атмосфери та зміцнення командного духу, значно підвищують мотивацію та залучення співробітників. Вони сприяють розвитку взаєморозуміння, довіри та дружніх стосунків між колегами, а також посилюють емоційний зв’язок персоналу з компанією.

Приклади тимбілдингу та корпоративних заходів:

 • спортивні змагання та ігри (футбол, боулінг, настільні ігри тощо);
 • виїзні корпоративи, пікніки та екскурсії;
 • волонтерські та благодійні акції;
 • святкові заходи з нагоди успіхів компанії чи особистих ювілеїв;
 • неформальні зустрічі та вечірки (барбекю, ігри тощо).

Такі заходи створюють позитивний емоційний зв’язок між співробітниками та компанією, підвищують їх лояльність, мотивацію та відданість спільним цілям. Крім того, вони сприяють зняттю стресу, покращенню комунікації та формуванню згуртованої команди, готової до спільної роботи.

При організації тимбілдингу та корпоративних заходів важливо враховувати інтереси та переваги співробітників, забезпечувати безпеку та створювати інклюзивну атмосферу, в якій комфортно всім учасникам незалежно від їхнього походження, статі чи фізичних можливостей.

Коучинг і наставництво

Наявність досвідченого наставника чи професійного коуча може стати потужним стимулом мотивації та розвитку персоналу. У рамках таких програм працівники отримують індивідуальну підтримку, цінні поради, зворотний зв’язок і рекомендації щодо досягнення своїх кар’єрних цілей та розкриття потенціалу.

Ефективні програми наставництва та коучингу включають такі ключові аспекти:

 • Ретельний відбір наставників і коучів з числа досвідчених керівників, експертів та успішних фахівців.
 • Чіткі цілі та очікувані результати програми для наставників/коучів і підопічних.
 • Регулярні зустрічі, сесії зворотного зв’язку та спільна робота над конкретними завданнями і викликами.
 • Навчання наставників/коучів ефективним методам наставництва та коучингу.
 • Моніторинг, оцінка та коригування програм для досягнення максимальної ефективності.

Інвестуючи у розвиток своїх співробітників через наставництво та коучинг, компанія демонструє турботу та зацікавленість у їхньому успіху. Це, своєю чергою, підвищує мотивацію персоналу, посилює відданість співробітників організації та сприяє утриманню цінних кадрів.

Гейміфікація задач

Гейміфікація, або використання елементів ігрового дизайну в неігровому контексті стає все більш популярним та інноваційним способом підвищення мотивації персоналу. Вона перетворює виконання робочих завдань на захоплюючий процес, що викликає азарт, дух змагання і бажання досягати нових рівнів майстерності.

Приклади застосування гейміфікації у робочому середовищі:

 • системи очок, рівнів та досягнень за виконання певних завдань чи прояв потрібної поведінки;
 • ігрові рейтинги і таблиці лідерів, що відображають успіхи співробітників;
 • віртуальні нагороди, бейджі та трофеї як символи визнання;
 • змагання та челенджі між окремими співробітниками чи командами;
 • елементи сюжету, квестів і сценаріїв, що надають роботі ігровий антураж;
 • ігрова механіка зі зворотним зв’язком, підказками та рівнями складності.

При грамотному впровадженні гейміфікація здатна підвищити залученість, продуктивність, креативність та мотивацію персоналу, особливо серед молодого покоління, що виросло у світі відеоігор та гаджетів. Головне – знайти баланс між ігровими елементами та реальними робочими завданнями, щоб гейміфікація сприймалася як корисний інструмент, а не марно витрачений час.

Визнання досягнень та подяка

Публічне визнання досягнень і внеску окремих співробітників чи цілих команд є одним із найдієвіших способів підвищити мотивацію персоналу. Люди цінують, коли їхні зусилля помічають та гідно оцінюють керівники та колеги.

Визнання може набувати різних форм:

 • усна чи письмова подяка від керівництва за конкретні досягнення;
 • нагородження почесними грамотами, призами чи подарунками;
 • публічні оголошення про визначні результати на зборах, у корпоративних ЗМІ, на дошках пошани;
 • присвоєння спеціальних звань або титулів (“Співробітник місяця/кварталу/року” тощо);
 • надання нових можливостей для професійного зростання та розвитку як нагорода за успіхи.

Важливо, щоб визнання було заслуженим, своєчасним, персоналізованим та відповідало цінностям конкретного співробітника чи команди. Публічне визнання не тільки мотивує нагороджених, а й надихає інших членів колективу наслідувати їх приклад.

Створення комфортних умов праці

Сприятливе робоче середовище, що враховує потреби та благополуччя співробітників, є важливим чинником мотивації та задоволеності персоналу. Комфортні умови праці включають як фізичні аспекти, такі як ергономічне обладнання, гарне освітлення та регулювання температури, так і психологічні фактори, наприклад рівень шуму, організація робочого простору та взаємодія з колегами.

Серед ефективних заходів щодо створення комфортних умов праці можна виділити:

 • ергономічний дизайн робочих місць для підтримки правильної постави та зниження навантаження;
 • забезпечення достатнього освітлення та регулювання температури в приміщеннях;
 • організація зон відпочинку та спілкування, таких як кімнати для переговорів, кафетерії або лаунж-зони;
 • надання здорових перекусів та напоїв для співробітників;
 • використання гнучких робочих просторів із можливістю переконфігурації під різні завдання;
 • регулярне очищення та профілактика обладнання для створення здорового робочого середовища.

Дбаючи про благополуччя персоналу, компанії створюють умови, у яких співробітники можуть почуватися комфортно, а також зосереджено та продуктивно працювати, що позитивно впливає на їхню мотивацію та відданість організації.

сучасні методи мотивації персоналу

Моніторинг та оцінка ефективності мотиваційних стратегій

Впровадження сучасних психологічних прийомів і технік мотивації – це лише перший крок. Для досягнення стійких результатів необхідно регулярно відслідковувати ефективність застосовуваних стратегій та своєчасно їх коригувати відповідно до мінливих потреб та обставин.

Регулярний збір зворотного зв’язку від працівників

Зворотний зв’язок від самих співробітників є безцінним джерелом інформації з метою оцінки ефективності мотиваційних стратегій. Відкритий діалог та активне вислуховування думок персоналу допомагають виявити сильні та слабкі сторони реалізованих підходів, а також отримати цінні ідеї та пропозиції щодо їх удосконалення.

Збір зворотного зв’язку може здійснюватися через:

 • Опитування задоволеності та залучення персоналу за допомогою анонімних анкет або онлайн-опитувальників.
 • Фокус-групи та інтерв’ю з представниками різних підрозділів та посадових рівнів.
 • Відкриті канали комунікації, такі як спеціальні скриньки для пропозицій, гарячі лінії чи онлайн-форуми.
 • Регулярні зустрічі керівництва зі співробітниками для обговорення актуальних питань та отримання зворотного зв’язку.

Зібраний зворотний зв’язок дозволяє виявити сильні та слабкі сторони поточних мотиваційних практик, оцінити їхнє сприйняття співробітниками та визначити напрями для покращень.

Аналіз ключових показників продуктивності та залученості

Крім якісного зворотного зв’язку, аналіз кількісних показників, пов’язаних із продуктивністю та залученістю співробітників, дає об’єктивну оцінку успішності реалізованих мотиваційних стратегій. До таких ключових показників належать:

 • Рівень плинності кадрів та статистика звільнень.
 • Показники продуктивності, досягнення цілей та виконання планових показників.
 • Кількість і час прогулів, запізнень та відсутності на робочому місці.
 • Рівень задоволеності клієнтів та зворотного зв’язку від них.
 • Кількість інноваційних ідей та пропозицій, що надходять від співробітників.
 • Рівень участі у корпоративних заходах та ініціативах.

Відстеження цих метрик у динаміці дозволяє виявити тенденції та оцінити реальний ефект від застосовуваних мотиваційних підходів. Значні відхилення показників у той чи інший бік можуть бути сигналом необхідність коригування стратегій.

Адаптація та вдосконалення мотиваційних стратегій

На основі зібраного зворотного зв’язку від персоналу та аналізу ключових показників організації повинні бути готові гнучко адаптувати та вдосконалювати свої мотиваційні стратегії. Це може включати такі заходи:

 1. Коригування систем винагороди, пільг та компенсаційних пакетів відповідно до очікувань та потреб співробітників.
 2. Перегляд політик та процедур у галузі управління персоналом для створення більш сприятливих умов праці.
 3. Впровадження нових програм навчання, розвитку та наставництва для підвищення кваліфікації та розкриття потенціалу працівників.
 4. Удосконалення корпоративної культури, цінностей та практик взаємодії для зміцнення командного духу і згуртованості колективу.
 5. Поліпшення умов праці, робочого середовища та застосування принципів ергономіки для підвищення комфорту працівників.

Готовність до постійного вдосконалення та адаптації мотиваційних стратегій під мінливі умови та потреби персоналу є ключовим фактором для підтримки високої мотивації та залученості у довгостроковій перспективі.

види мотивації персоналу

Висновки

Мотивація персоналу є невід’ємною частиною успішного функціонування та розвитку будь-якої організації. Сучасні психологічні дослідження та практики пропонують різноманітні та ефективні прийоми і техніки для підвищення мотивації співробітників, що виходять далеко за рамки традиційних фінансових стимулів.

Ключові моменти, які слід враховувати під час роботи над мотивацією персоналу:

 • Розуміння людської мотивації та індивідуальних відмінностей.
 • Акцент на внутрішній мотивації та задоволенні вищих потреб.
 • Використання психологічних прийомів (постановка цілей, зворотний зв’язок, збагачення праці, сприятлива культура).
 • Застосування практичних технік (стимули, гнучкі умови, тімбілдінг, коучинг, гейміфікація).
 • Регулярний моніторинг та коригування підходів.

Робота з підвищення мотивації персоналу – це безперервний процес, що вимагає постійних зусиль, уваги та готовності до змін. Інвестуючи в мотивацію своїх співробітників, організації забезпечують відданість, високу продуктивність та залученість працівників, що є ключовим фактором довгострокового успіху у сучасному висококонкурентному діловому світі.

Рекомендована література

 1. “Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us” – тут автор Daniel H. Pink досліджує три ключові елементи істинної мотивації – автономію, майстерність та ціль – і демонструє, як ці фактори надихають людей на досягнення більших результатів.
 2. “The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work” – тут автори Teresa Amabile і Steven Kramer розповідають, як використовувати маленькі успіхи для підвищення мотивації та залучення співробітників, і надають практичні поради.
 3. “The One Minute Manager” – це класика з мотивації персоналу, де автори Kenneth Blanchard і Spencer Johnson пропонують простий, але ефективний підхід до управління співробітниками.
 4. “Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don’t” – у цій книзі автор Simon Sinek пояснює, чому успішні лідери ставлять потреби своїх співробітників на перше місце і як це сприяє створенню сильних, мотивованих команд.
 5. “The Five Languages of Appreciation in the Workplace: Empowering Organizations by Encouraging People” – тут автори Gary Chapman і Paul White розповідають про п’ять основних способів, якими можна висловити вдячність співробітникам, щоб поліпшити їхню мотивацію і продуктивність.
Веб-сайт http://psihologonline.pro
Записи створено 354

Пов’язані записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись до верху